Kung pribado ang aking account sa Instagram at sumunod ako sa isang tao ngunit hindi nila ako sinusunod, magpapakita pa ba ako sa listahan ng kanilang mga tagasunod?


sagot 1:

Kung sumunod ka sa isang tao sa Instagram kaysa sa ipapakita sa listahan ng kanilang mga tagasunod. Hindi mahalaga sa panahon ang iyong account ay pribado o pampubliko.

Ang pagkapribado ng account ay para sa pagprotekta sa iyong nilalaman mula sa publiko ngunit maaari kang maitago sa listahan ng kanilang mga tagasunod kung susundin mo ang mga ito.


sagot 2:

Siyempre, kung sumusunod ka sa isang tao ay magpapakita ka sa kanilang listahan ng mga tagasunod. Ang paggawa ng pribadong account ay ginagawang pribado lamang ang iyong mga pag-post sa mga hindi inaprubahan sa iyo (mga tagasunod). Hindi ito nakakaapekto kung paano mo sinusunod ang profile ng ibang tao sa Instagram.