Ano ang mangyayari kung pansamantalang i-deactivate ang aming Instagram account?


sagot 1:

Ang pansamantalang pag-deactivation ng Instagram account ay itatago ang iyong profile, larawan, video, komento at gusto hanggang sa ma-reaktibo mo ang iyong account.

TANDAAN: Hindi mo maaaring pansamantalang hindi paganahin ang iyong Instagram account mula sa loob ng Instagram app. Kailangan mong mag-login sa Instagram gamit ang anumang web browser sa iyong telepono o PC para sa pansamantalang pag-deactivation.

Kung mayroon ka pa ring pagdududa mangyaring bisitahin

Paano ko pansamantalang hindi paganahin ang aking Instagram account?

.